Som una organització sense ànim de lucre per a professionals de coaching que acompanyem en català.

Contacte

info@coaches.cat

Codi ètic de l'Associació de Coaching en Català

INTRODUCCIÓ
El codi ètic de l’Associació de Coaching en Català (coaches.cat) descriu els valors fonamentals de l’associació, els principis ètics de comportament i els estàndards del coaching, per a tots els professionals i associats de coaches.cat, en tota activitat relacionada amb el coaching. Aquest codi ètic articula les obligacions ètiques dels professionals de coaches.cat que actuen en els seus diferents rols com coaches, supervisors, mentors, formadors i altres, incloent al personal de la mateixa associació.
VALORS ESSENCIALS

Els valors essencials de coaches.cat són els següents:

Integritat
 • Actuem amb rectitud, honradesa i honestedat, mantenint els estàndards més alts a la professió del coaching i a la mateixa associació.
L’excel·lència
 • Cerquem els millors resultats i la màxima qualitat a la pràctica del coaching professional i a tots els àmbits de l’associació.
Cooperació
 • Treballem col·laborant, unint esforços i aprofitant els talents individuals per tal d’assolir l’èxit col·lectiu. Fomentem la creació de xarxes i comunitats de suport mutu entre els professionals del coaching i tot allò relacionat.
Respecte
 • Reconeixem la vàlua de tothom, som inclusius i apreciem la diversitat, sense cap tipus de discriminació de cap mena. Posem la gent davant de tot.

Aquests valors són irrenunciables per tots els que acceptin aquest codi ètic i per a tots els professionals de l’associació, i a més han de mostrar i difondre aquests valors en totes les seves interaccions.

ESTÀNDARDS ÈTICS
Els estàndards ètics que s’apliquen a les activitats professionals de tots els professionals i associats de coaches.cat, i inclouen responsabilitat amb els clients, amb la professionalitat i amb la associatetat. La conducta professional dels associats de coaches.cat han de complir les següents obligacions:
 • Realitzar de manera honesta i sincera qualsevol declaració pública sobre la professió del coaching.
 • Donar a conèixer de manera veraç les seves qualificacions, certificats, acreditacions i experiència, relatius al coaching professional.
 • Ser considerat amb els materials sobre la professió del coaching creats per tercers, respectant sempre els drets d’autor. I fomentar la creació de material propi, ja sigui de pagament o de manera altruista.
 • Detectar possibles incompatibilitats amb la pràctica del coaching, inclús si això suposa interrompre la pràctica mateixa, evitant així els conflictes d’interessos.
 • Realitzar acords clars i confidencials amb els clients, per tal de garantir la privacitat i la pràctica professional del coaching.
Per complir amb aquests estàndards, tots els professionals i associats de coaches.cat adquireixen el compromisos exposats al següent apartat.
COMPROMISOS

Com a coach em comprometo a:

 • Explicar clarament al client quin tipus d’ajuda pot rebre amb la pràctica del coaching. Si detecto que necessita una altre tipus d’ajuda el remetré al professional que correspongui. Explicaré les diferències que hi ha entre el coaching, la consultoria, la mentoria, la psicoteràpia i altres professions de suport.
 • Aplicar l’ètica i els estàndards del coaching (inspirats en el codi ètic de la ICF) i mantenir una integritat personal.
 • Fer servir un llenguatge adequat i respectuós amb el client. En cap cas enganyaré ni faré falses promeses sobre el que pot esperar d’un procés de coaching.
 • Fer un ús correcte de la llengua catalana contemplant les variants lingüístiques de cada territori.
 • Promoure els valors del coaching professional allà a on sigui possible.
 • Només fer servir el logo o la imatge de coaches.cat amb permís la Junta Directiva, i per a usos relacionats amb la pràctica del coaching professional.
 • Acatar aquest codi ètic en la seva integritat

Com a professional o associat de coaches.cat reconec i accepto complir amb les meves obligacions ètiques i legals amb els meus clients, patrocinadors, companys de professió i amb el públic en general.

Si incompleixo alguna part d’aquest codi ètic, accepto que coaches.cat, al seu exclusiu criteri, pot fer-me responsable per això. A més, accepto que la meva responsabilitat davant de coaches.cat per qualsevol incompliment pot incloure sancions, com ara la pèrdua de la meva membresia.

Adoptat per la Junta Directiva de coaches.cat al març de 2021.