Som una organització sense ànim de lucre per a professionals de coaching que acompanyem en català.

Contacte

info@coaches.cat

Terminologia

Aquesta pàgina recull la terminologia emprada per l’Associació de coaching en català (Coaches.cat).

Aquest glossari és una llista de termes usats en l’àmbit del coaching professional, recollits per l’associació.

Entesa mútuament acceptada entre el coach i el coachee, i si escau amb el patrocinador, per establir qüestions pràctiques i ètiques sobre la relació del procés de coaching, aclarint expectatives en relació a que és el coaching i que no és, manifestant l’addessió al compromís amb la confidencialitat, etc.

Reconeixement de les capacitats i experiència pràctica per a realitzar les funcions del coaching professional reconegut per una entitat de prestigi.

Document expedit per una entitat competent que dóna fe d’una formació rebuda o d’unes qualitats i coneixements demostrats.

És tota persona que rep coaching sota el marc i paràmetres del coaching.

Persona que exerceix la professió del coaching,

Persona que reb els serveis d’un coach professional.

És una forma reflexiva i creativa d’acompanyar a les persones a maximitzar el seu potencial, aprofundint en el seu autoconeixement i el seu propi desenvolupament per obtenir els resultats que desitgen.

Aptituds, habilitats i enfocaments utilitzats durant la pràctica del coaching professional.

Actitud mental d’acceptació d’una proposició o idea com a vertadera que limita el marge d’acció a la persona que l’accepta.

Actes lingüístics universals que permeten escoltar proactivament i coordinar accions efectives. Permeten percebre els matisos en les comunicacions, com per exemple el grau de compromís o saber si es tracta només d’una interpretació o d’un fet comprobable, són per tant possibilitats d’acció.

Nivell d’escolta pel qual el coach fa saber al coachee que és escoltat i que per tant l’entén. Es necesita una actitud empàtica i el coach ha de comprovar que la interpretació del que escolta és correcte.

Persona que estudia per aprendre, millorar o desenvolupar les habilitats de coaching.

És el procés bidireccional de compartir informació, observacions, preocupacions i suggeriments amb una altra persona.

Tipus de lideratge que ajuda a desenvolupar el talent de les persones de l’equip, a fer-los créixer i a motivar-los. El líder-coach es posa al servei dels altres.

És el criteri a l’hora de classificar els tipus de coaching que hi ha segons l’enfocament teòric utilitzat. Com per exemple: ontològic, sistemic, transpersonal, coactiu, etc.

Fi a aconseguir o estat desitjat del coachee.

És la persona física o jurídica que paga els serveis de coaching que es proporcionaran a tercers.

Fet d’ésser, de trobar-se present. És l’actitud i el deure del coach d’estar plenament conscient i present amb el coachee.

Successió de sessions de coaching que es repeteixen regularment per l’assoliment d’un objectiu. És un procés d’acompanyament reflexiu i creatiu pel qual el coach inspira a maximitzar el potencial personal del coachee.

És una eina per a millorar la comunicació i generar empatia, creant sintonia i connexió entre el coach i el coachee.

Espai de temps dedicat a l’assoliment d’un propòsit concret que ha d’estar alineat amb el propòsit del procés de coaching.

Maneres de fer coaching segons a qui va dirigit. Com per exemple: executiu, organitzacional, d’equips, etc.